ตัวอย่างเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ