ผลคูณเชิงสเกลาร์ (Scalar Product or Dot Product)

 

 

ตัวอย่างผลคูณเชิงสเกลาร์