สมบัติที่สำคัญของผลคูณเชิงสเกลาร์

 

ตัวอย่างผลคูณเชิงสเกลาร์กับมุมระหว่างเวกเตอร์