ผลคูณเชิงสเกลาร์กับมุมระหว่างเวกเตอร์

 

 

ตัวอย่างผลคคูณเชิงสเกลาร์กับมุมระหว่างเวกเตอร์