ภาพฉาย

        ถ้าลากเส้นตรงผ่านจุด P(x,y,z) ให้ขนานกับแกน z ไปตัดระนาบ XY จะได้จุดตัด
มีพิกัด Q(x,y,0) เรียกจุดนี้ว่าภาพฉายของจุด P บนระนาบ XY ในทำนองเดียวกันจะเรียกจุด R(0,y,z) ว่าเป็นภาพฉายของจุด P บนระนาบ YZ  และเรียกจุด S(x,0,z) ว่าเป็นภาพฉายของจุด P บนระนาบ XZ

 


ตัวอย่างภาพฉาย

 

ระยะระหว่างจุดสองจุดในปริภูมิสามมิติ

ตัวอย่างการพิสูจน์ระยะระหว่างจุด 2 จุด