การคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์ (Scalar multiplication)

 

สมบัติการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์

 

ตัวอย่าง

 

ทฤษฎีบท

ตัวอย่างการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์