ผู้จัดทำ

 

ว่าที่ร้อยตรีสามารถ วนาธรัตน์

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)